Kategori : Spadestikket

Tids- og stedsangivelser som grundled

Tids- og stedsangivelser som grundled På engelsk kan tids- og stedsangivelser være grundled, mens vi på dansk foretrækker at disse led står som biled.  Dårligt: In recent years, there has been much interest in X. Godt: Recent years have seen much interest in X. Tids-...

Who, whom og whose

Who, whom og whose?Ledsætninger begynder med et stedord, der står i stedet for et navneord. Det kender vi fra stedordene "som" og "der", der indleder ledsætninger  - i engelsk med which/that afhængigt af, om der er tale om en parentetisk eller en definerende...

Nutid og datid i resultatafsnit

Nutid og datid i resultatafsnitI engelsk videnskabelig stil er der faste konventioner for, hvilken tid der bruge i udsagnsordene i den videnskabelige artikel. Brug altid datid, når resultaterne præsenteres. Brug nutid "når teksten taler". Dårligt: Figure 1 showed that...

Konsistent terminologi

Brug konsekvent den samme terminologi for centrale begreberBrug altid de samme fagord for det, du skriver om. I det følgende eksempel bruges forskellige ord (patients, individuals og those) for det samme begreb. Dårligt: The patients were randomly allocated to...

Not any, not many, not much

Not any, not many og not muchI formelt engelsk står nægtelsen hellere ved et navneord end ved udsagnsordet. Dårligt: We did not reveal any statistically significant discrepancies. Godt:  We revealed no statistically significant discrepancies. Hvis man kan bruge de...

Which, that eller who

Hvornår bruges which, that og who?Engelske ledsætninger starter med stedordet who, når der refereres til personer. Hvis der ikke refereres til personer, starter ledsætningen med that, hvis den er definerende, og med this, hvis den er parentetisk. Der er ikke komma...

Parallelle led skal ligne hinanden

Parallelle sætningsled har samme sproglige form Sørg for, at sætningsled, der står parallelt, har den samme form og står ens. I eksemplet her er de parallelle led understreget. Dårligt: The time to recovery was 120 days in the placebo group compared with 3 weeks in...