Få sproget pudset af inden publicering 

En god sprogrevision sikrer, at dit arbejde får den opmærksomhed, det fortjener, fordi der ikke er typografiske, grammatiske og sproglige fejl og uhensigtsmæssige formuleringer, der forstyrrer læsningen.

Hvorfor “sprogrevision” og ikke korrekturlæsning?

Sprogrevision er VidKoms kerneydelse. Sprogrevision tilpasses sædvanligvis tekstens behov, opgavens tidshorisont og dine ønsker.

Sprogrevision – En kerneydelse

Vi kalder vores ydelse for sprogrevision, fordi opgaven med at rette en tekst ofte omfatter mere og andet end korrekturlæsning. Opgaven løses typisk på tre niveauer, der består af korrekturlæsning (rettelse af typografi, tegnsætning og grammatik), sprogrevision (tilpasning af ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger) og, hvis det skønnes nødvendigt, tekstredigering (forslag til ændring af indholdsstruktur).

Sprogrevision indeholder et læringsaspekt, hvor det forklares, hvordan hyppigt forekomne fejl kan undgås fremover og henvises til udvalgte netsteder, hvor du kan læse mere om emnet.

Videnskabelige artikler m.m.

Vi korrekturlæser alle slags tekster inden for sundheds-, natur- og samfundsvidenskaberne samt teknologi. Vi har stor erfaring særligt med

 

 • Videnskabelige artikler
 • Afhandlinger (ph.d.-afhandlinger, doktordisputatser)
 • Rapporter
 • Ansøgninger til forskningsråd og fonde

Retningslinjer sikrer et højt niveau

Hos VidKom arbejder vi med sprogligrevision efter principper, der sikrer ensartethed og højt niveau. F.eks. revideres opgaver, hvor deadline tillader det, af to korrekturlæsere, hvoraf den ene er translatør med mindst 10 års erfaring og den anden lektor med forsknings- og publiceringserfaring.

Vi arbejder efter fælles retningslinjer :

 • Sprogrevisor følger naturligvis sprogets anerkendte retskrivningsregler med mindre konteksten eller en organisations sprogpolitik tilsiger noget andet.
 • Rettelser og ændringer er konsistente og baseret på et omfattende katalog med forklaringer på sproglige fejl, der typisk forekommer, når man som dansker skriver på engelsk.
 • Når vi retter en tekst, f.eks. en videnskabelig artikel, får du sammen med den rettede artikel 5-10 personlige læringspointer med tips til, hvordan hyppigt forekomne fejl kan undgås fremover, og vi henvises til steder, hvor du kan lære mere om emnet.
 • Vi arbejder i Word med funktionen ”vis ændringer”, og sprogrevisors forklaringer og omskrivninger vises i noter, så du altid kan se, hvad der er blevet ændret. Vi retter og omformulerer direkte i teksten, så du ikke selv skal bruge tid på at implementere rettel-serne.
 • Fortrolighed er en selvfølge; og alle forskningsrelaterede data og dokumenter opbevares sikkert frem til publicering, hvorefter de slettes.
 • Det er vigtigt for os at levere en god kvalitet. Vi gør altid vores bedste og takker derfor hellere nej til en opgave end leverer noget, vi ikke kan stå inde for, f.eks. hvis deadline er for kort. Men vi gør, hvad vi kan – også for at imødekomme korte deadlines!
 • Vi følger opgaverne til dørs og hjælper gerne med kommunikation med reviewere og redaktører ifm. review af artikler.

« Artikler rettes i samarbejde med forfatter og med respekt for arbejdet »

Morten Pilegaard
Ejer af Vidkom

Sprogrevision er mere end blot korrekturlæsning 

Det kan være svært at få publiceret sin artikel i et engelsksproget tidsskrift, hvis man ikke har engelsk som modersmål eller ved, hvordan engelsk adskiller sig fra dansk fx med hensyn til brug af bestemte og ubestemte kendeord, tillægsordenes rækkefølge, bileddenes placering og brugen af tællelige/utællelige navneord m.v.

Optimering og læring

Hos VidKom er vi ikke kun skarpe på engelsk grammatik og forskellene på dansk og engelsk. Vi ved også, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen i forskellige tekstgenrer.

Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, hvor vi ud over det, der indgår i standardrevisionen, sørger for at tilpasse ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger.

Vi giver forslag til, hvordan tekstens læsbarhed og struktur kan forbedres og uhensigtsmæssige formuleringer kan omskrives, forenkles og fremstår klarere og tydeligere. Sammen med din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Ni ud af ti foretrækker derfor en sprogrevision frem for en korrekturlæsning. Også fordi de ved, at konkurrencen om at få publiceret artikler internationalt på engelsk er hård og gerne vil undgå at publicering forsinkes unødigt på grund af sproglige problemer. 

Derfor vælger kunderne at arbejde sammen med VidKom

« I Stroke-neurologi-gruppen har vi i mange år benyttet Morten Pilegaard til engelsk sprogrevision af artikler og afhandlinger. Vi er overordentligt tilfredse... »

Læs hele udtalelsen her
Grethe Andersen

Professor, overlæge, dr.med., Neurologi, Århus Universitetshospital, Aarhus University

« Tusind tak for de mange flotte rettelser og kommentarer. Jeg lærte en masse af at læse manuskriptet igennem, og jeg vil helt sikkert gemme dine kommentarer... »

Læs hele udtalelsen her
Kristoffer Berg-Hansen

Læge, Ph.d.-studerende, Hjertesygdomme, Århus Universitetshospital, Ugeskrift for Læger

Morten Pilegaard

Hjerteblod og knofedt

Som forsker i sprog ved jeg selv, hvor meget hjerteblod og knofedt, der er brug for, når forskning skal formidles i videnskabelig artikelform. Jeg går derfor altid til opgaven med at revidere en artikel med ydmyghed og med respekt for det arbejde, der er lagt i den tekst, jeg får tilsendt.

Jeg er også af den overbevisning, at det bedste resultat nås, når vi som sprogeksperter samarbejder med dem, hvis tekster vi reviderer. Ikke mindst fordi enhver sproglig revision indebærer et vist mål af fortolkning og dermed mulighed for indhold og udsagn er ændret på måder og i retninger, som ikke er i overensstemmelse med forfatters intention.

Kommunikation og dialog

Det er vigtigt for mig at kende dine forventninger, så jeg spørger altid om, hvilket tidsskrift artiklen er tiltænkt, og om du ønsker britisk eller amerikansk engelsk. Det er også vigtigt at arbejde vidensbaseret og levere et revisionsprodukt, der giver din artikel de bedst mulige betingelser for at blive publiceret. Derfor forklarer jeg, hvad vi gør ved teksten og hvilke overvejelser, vi har overvejet ifm. revisionen af din artikel. Vi fortsætter dialogen, indtil alle er tilfredse.

Det får du, når du får hjælp fra VidKom

Erfarne forskere og translatører

Manuskripter sprogrevideres normalt af to, som begge er erfarne forskere eller engelsk translatører med stor domæneerfaring.

Hurtig levering

Vi arbejder med dit manuskript, fra vi modtager det. Du har det normalt tilbage efter 3-5 dage, men ring/skriv gerne for at booke en tid. 

Læringspointer

Sammen din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Efterservice

Vi følger manuskripter til dørs og hjælper gerne med sproglige spørgsmål og med korrespondance med tidsskriftsredaktionen m.v.

Kvalitetssikring

Vi arbejder efter principper, der sikrer ensartethed og højt niveau.

Certifikat

Du får et certifikat, der kan medsendes artiklen som dokumentation for, at din artikel er sprogrevideret af eksperter.

Sprogrevision er blot en af vore kompetencer

Hos VidKom mestrer vi mange forskellige opgavetyper. Vores kernekompetencer er listet herunder

Sprogrevision

En kerneydelse i VidKom. Vi retter din tekst, foreslår ændringer og optimeringer. Revision er “hands-on” læring med personlig feedback. 

Skriv bedre

Pædagogiske artikler og små videoer om at skrive en forskningsartikel uden fordanskninger og på godt engelsk.

Ofte stillede spørgsmål

Se om vores ofte stillede spørgsmål dækker dine behov og ellers er du velkommen til at kontakte os

Hvad indebærer sprogrevision?

Hos VidKom er vi ikke kun skarpe på engelsk grammatik og forskellene på dansk og engelsk. Vi ved også, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen i forskellige tekstgenrer. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, hvor vi ud over det, der indgår i standardrevisionen, sørger for at tilpasse ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger. Vi giver forslag til, hvordan tekstens læsbarhed og struktur kan forbedres og uhensigtsmæssige formuleringer kan omskrives, forenkles og fremstår klarere og tydeligere. Sammen med din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Hvad indebærer korrekturlæsning?

Ønsker du en korrekturlæsning, retter vi typografi, stavning, grammatik m.v. Vi finpudser også ordvalg, tone og stil i forhold til målgruppen og sikrer konsekvens i brugen af begreber, forkortelser og faktuelle oplysninger.

 Vi synes, det er vigtigt, at dit arbejde får den opmærksomhed, det fortjener. Vi ser det derfor som vores opgave at optimere teksten mest muligt, så der ikke er noget, der forstyrrer læsningen. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, med mindre vi aftaler, at der alene skal foretages en korrekturlæsning.

Hvilke dokumenter arbejder VidKom med?

VidKom læser korrektur og fortager sprogrevision af alle slags fagtekster inden for de samfunds-, sundheds- og naturvidenskabelige fagområder på dansk og engelsk - fra konferenceabstracts og posters til videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser. 

Hvor lang tid tager det?

Du kan som regel få foretaget en sproglig revision eller korrekturlæsning af en videnskabelig artikel inden for 3-4 arbejdsdage. Det tager typisk en uge for ph.d.-afhandlinger og op til to uger for doktorafhandlinger. Men kontakt os endelig og aftal et tidspunkt - også hvis du har brug for hurtigere hjælp. Vi arbejder gerne fra dag til dag, når det behøves, og hvis det er muligt.

Kan jeg få hjælp i weekender og ferier?

Ja - det kan du godt! Vi vil gerne hjælpe, og derfor foretager vi gerne en sproglig revision eller korrektur af din artikel eller afhandling i ferier og weekender, hvis vi har aftalt det på forhånd. Kontakt os, så vi kan aftale nærmere. 

Hvad koster det?

Korrekturlæsning koster ca. 65 kr. per løbende normalside.

Prisen på sprogrevision afhænger af sprogets kvalitet og teksten omfang. Normalt er prisen 28-3400 kr. ex moms for en videnskabelig artikel. Vi giver gerne et præcist bud, hvis du sender et repræsentativt udsnit af din tekst. Sprogrevision af en afhandling er altid efter tilbud.

Prisen for oversættelser af specialiserede tekster er 2 kr/ord.

Hvordan foregår det?

Send en mail til mpi@vidkom.dk vedhæftet relevante filer med oplysninger om teksten (fx publiceringssted, UK/US engelsk m.v.). Vi arbejder i Word med funktionen ”vis ændringer”, og sprogrevisors forklaringer og omskrivninger vises i noter, så du altid kan se, hvad der er blevet ændret. Vi retter og omformulerer direkte i teksten, så du ikke selv skal bruge tid på at implementere rettelserne. Vi følger opgaverne til dørs og hjælper gerne med kommunikation med reviewere og redaktører ifm. review af artikler.

Kan ViKom hjælpe med oversættelse?

Ja naturligvis! Vi er uddannede translatører i engelsk og dansk med hhv. 15+ og 30+ års erfaring i oversættelse af specialiserede tekster inden for sundheds-, samfunds- og naturvidenskabelige domæner. Vi arbejder primært, men ikke kun, for store kunder, som prioriterer høj kvalitet, fx Forebyggelsesrådet, Statens Serum Institut, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Hoftealloplastikregister, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser m.fl.

Bliver mine oplysninger og data behandlet fortroligt?

Efter i mange år at have arbejdet med sundhedsdata og personfølsomme oplysninger, er vi vant til at behandle alle data – herunder oplysninger om kunder – med fuld fortrolighed. Oplysninger afgivet til VidKom videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. VidKom sletter alle opgaver efter 6 måneder og iagttager fuld fortrolighed vedr. enhver opgave sagforhold.

Oplysninger om kunder slettes tre år efter ophørt kundeforhold. Personer, der udfører sproglige ydelser for VidKom, underskriver en bindende aftale, der sikrer, at kundens dokumenter, der udveksles mellem kunden og VidKom, behandles fortroligt og slettes senest tre uger efter, at opgaven er løst.

Hvad sker der hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet?

Det er vigtigt, at du læser vore rettelser og forslag grundigt og kritisk igennem, for enhver sproglig revision og korrekturlæsning indebærer et vist mål af fortolkning og dermed muligheden for, at indhold og udsagn er ændret er blevet ændret på måder og i retninger, der ikke er i overensstemmelse med det, du ønskede at sige. 

Nogle tidsskrifter/reviewere ønsker om en særlig stil og kan have sproglige kommentarer, selv om vi har set manuskriptet igennem. En sproglig revision er derfor ikke en garanti for, at manuskriptet bliver accepteret sprogligt. Hvis du får sproglige kommentarer, vil vi gerne orienteres om det, og vi ser i sådanne tilfælde gerne manuskriptet igennem igen for at se, om der skulle være kommet fejl til i den sidste bearbejdning hos forfatterne eller være noget, vi skulle have overset. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, så finder vi sammen en passende løsning.

Morten Pilegaard

Morten Pilegaard

mpi@vidkom.dk / +45 26174622