Udtalelser

Udtalelser om sprogrevision

« I Stroke-neurologi-gruppen har vi i mange år benyttet Morten Pilegaard til engelsk sprogrevision af artikler og afhandlinger. Vi er overordentligt tilfredse med samarbejdet, som altid sker hurtigt, i tæt dialog med forfatteren, med positive forslag og opmærksomhed overfor manglende konsistens, gentagelser eller indholdsmæssige uklarheder – og altid tilrettet i forhold til gældende retningslinjer for påtænkte tidsskrifter. »

Grethe Andersen

Professor, overlæge, dr.med., Neurologi, Århus Universitetshospital, Aarhus University

« Tusind tak for de mange flotte rettelser og kommentarer. Jeg lærte en masse af at læse manuskriptet igennem, og jeg vil helt sikkert gemme dine kommentarer til næste artikel som skal skrives. De mange grammatiske rettelser er bestemt med til at højne artiklens sproglige og ikke mindst faglige indhold og kvalitet. Alt i alt er jeg mere end tilfreds med resultatet, og vil helt sikkert anbefale denne mulighed for korrekturlæsning til mine kollegaer på Hjertesygdomme forskning. Denne form for korrekturlæsning giver en dybere forståelse for det engelske fagsprog, og bearbejdelsen af det rettede manuskript er basis for vigtig og effektiv læring desangående. »

Kristoffer Berg-Hansen

Læge, Ph.d.-studerende, Hjertesygdomme, Århus Universitetshospital, Ugeskrift for Læger

« Vi har ved flere lejligheder anvendt Morten Pilegaard til sproglig revision af vores videnskabelige manuskripter. Morten er altid hurtig og grundig og åben for dialog. Dette samarbejde er vigtigt for at opnå det bedst mulige resultat. Jeg kan varmt anbefale Mortens arbejde. »

Eva Lauridsen

PhD, Doctor of Dental Surgery Dental trauma Guide Rigshospitalet, Ugeskrift for Læger

« Jeg har flere gange fået stor hjælp af Morten, for at få det sprogligt helt perfekt i en videnskabelig artikel. Morten er fantastisk hurtig med korrekturlæsningen, hvilket jeg værdsætter højt. Samtidig forklarer han også de foreslåede ændringer, så både sprog og argumentationen styrkes. Jeg vil bestemt anbefale andre at benytte Mortens kompetencer. »

Axel Diederichsen

Professor, dr.med. Cardiac Imaging, Odense Universitetshospital

« Vi anvender ofte Morten til sproglig revision af afdelingens videnskabelige manuskripter. Morten er altid hurtig og grundig. Ud over direkte sproglige forbedringer får vi gode tips og personlig feedback i teksten om grammatik og struktur, så både sprog og budskab står skarpt. Samarbejdet er vigtigt, fordi det understøtter afdelingens arbejde med at publicere i de bedste internationale videnskabelige tidsskrifter. Jeg anbefaler gerne VidKom til mine kolleger og kommer også til at bruge dem til mine næste manuskripter. »

Poul Henning Jensen Professor

Dr.med. Aarhus University, Dept. of Biomedicine (West) DANDRITE, Danish Research Institute of Translational Neuroscience (Nordic EMBL partnership for Molecular Medicine)

« Jeg har fået læst korrektur på tre engelsk peer-reviewed artikler og en ph.d.-afhandling. Jeg oplevede professionelt og grundigt arbejde leveret på kort tid. Er meget tilfreds med både rettelser, læringskommentarer og den personlige service. Nem og hurtig kommunikation. Rimelige priser. Jeg vil til enhver tid henvende mig til VidKom ved behov for korrekturlæsning på engelske tekster. Kan varmt anbefales. »

Julie Jakoby Petersen

PhD student, Master in Philosophy of Education, RN Amager og Hvidovre Hospital

Udtalelser om undervisning

« Mortens undervisning på kurser i skriftlig fremstilling af videnskabelige tekster på engelsk har højnet mit niveau, så jeg kan skrive hurtigere. Jeg får lettere tekster til at fremstå på mere korrekt engelsk med Mortens yderst virksomme små fif som at få placeret adjektiver korrekt, at skrive mere varieret og nuanceret samt at opbygge sætninger logisk, så væsentlige indholdsord træder tydeligere frem. »

Helene Honoré

Ergoterapeut, ph.d.-studerende Forskningsenheden, Hammel Neurocente

« Morten har de seneste 10 år været en del af den faste underviserstab på forskningstræningskurset i otorhinorlaryngologi i uddannelsesregion Nord (Aarhus, Holstebro, Aalborg). Hans evne til at formidle viden om videnskabelig skriftlig fremstilling på engelsk er forbilledlig, og undervisningen er en uvurderlig hjælp for kursisterne, som får redskaber til at skrive målrettet og effektivt på professionelt engelsk om deres forskning. »

Therese Ovesen Professor

Overlæge, dr.med. Institut for Klinisk Medicin, Health Øre-næse-hals-afdelingen, Århus Universitet

« Mange tak for kommentarerne og for kurset. Det har virkelig været et godt og lærerigt kursus med en masse gode værktøjer til at øve sit engelske. Du er virkelig en helt igennem fantastisk underviser som har formået at gøre et emne som engelsk grammatik interessant og hvor man ikke mister fokus i samme omfang som man normalt godt kan gøre med tung teoretisk undervisning. »

Anne-Sophie Bonde Jensen

Ph.d.-studerende, Århus Universitetshospital

Udtalelser om gå-hjem-møder

« Morten Pilegaard har flere gange afholdt medinddragende, inspirerende og motiverende undervisning i både opbygning af PhD-afhandling samt poster.
Han er en fantastisk formidler og vi kan varmt anbefale Mortens undervisning. »

Stine Høgsholt

Ph.d.-studerende ved børneonkologiske forskningsgruppe, Århus Universitetshospital

Udtalelser om oversættelser

« Statens Serum Institut har i 15 år brugt VidKom til at oversætte medicinsk faglige tekster til engelsk, primært i form af vores nyhedsbrev EPI-NYT, men lejlighedsvis også andre tekster med et medicinsk indhold. SSI har været meget tilfredse med samarbejdet, både i form af det generelt høje faglige niveau men også i forhold til overholdelse af deadlines og fleksibilitet i opgaveløsningen. »

Peter Henrik Andersen

Afdelingsleder, Redaktør EPI-Nyt, Statens Serum Institut

Ofte stillede spørgsmål

Se om vores ofte stillede spørgsmål dækker dine behov og ellers er du velkommen til at kontakte os

Hvad indebærer sprogrevision?

Hos VidKom er vi ikke kun skarpe på engelsk grammatik og forskellene på dansk og engelsk. Vi ved også, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen i forskellige tekstgenrer. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, hvor vi ud over det, der indgår i standardrevisionen, sørger for at tilpasse ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger. Vi giver forslag til, hvordan tekstens læsbarhed og struktur kan forbedres og uhensigtsmæssige formuleringer kan omskrives, forenkles og fremstår klarere og tydeligere. Sammen med din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Hvad indebærer korrekturlæsning?

Ønsker du en korrekturlæsning, retter vi typografi, stavning, grammatik m.v. Vi finpudser også ordvalg, tone og stil i forhold til målgruppen og sikrer konsekvens i brugen af begreber, forkortelser og faktuelle oplysninger.

 Vi synes, det er vigtigt, at dit arbejde får den opmærksomhed, det fortjener. Vi ser det derfor som vores opgave at optimere teksten mest muligt, så der ikke er noget, der forstyrrer læsningen. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, med mindre vi aftaler, at der alene skal foretages en korrekturlæsning.

Hvilke dokumenter arbejder VidKom med?

VidKom læser korrektur og fortager sprogrevision af alle slags fagtekster inden for de samfunds-, sundheds- og naturvidenskabelige fagområder på dansk og engelsk - fra konferenceabstracts og posters til videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser. 

Hvor lang tid tager det?

Du kan som regel få foretaget en sproglig revision eller korrekturlæsning af en videnskabelig artikel inden for 3-4 arbejdsdage. Det tager typisk en uge for ph.d.-afhandlinger og op til to uger for doktorafhandlinger. Men kontakt os endelig og aftal et tidspunkt - også hvis du har brug for hurtigere hjælp. Vi arbejder gerne fra dag til dag, når det behøves, og hvis det er muligt.

Kan jeg få hjælp i weekender og ferier?

Ja - det kan du godt! Vi vil gerne hjælpe, og derfor foretager vi gerne en sproglig revision eller korrektur af din artikel eller afhandling i ferier og weekender, hvis vi har aftalt det på forhånd. Kontakt os, så vi kan aftale nærmere. 

Hvad koster det?

Korrekturlæsning koster ca. 65 kr. per løbende normalside.

Prisen på sprogrevision afhænger af sprogets kvalitet og teksten omfang. Normalt er prisen 28-3400 kr. ex moms for en videnskabelig artikel. Vi giver gerne et præcist bud, hvis du sender et repræsentativt udsnit af din tekst. Sprogrevision af en afhandling er altid efter tilbud.

Prisen for oversættelser af specialiserede tekster er 2 kr/ord.

Hvordan foregår det?

Send en mail til mpi@vidkom.dk vedhæftet relevante filer med oplysninger om teksten (fx publiceringssted, UK/US engelsk m.v.). Vi arbejder i Word med funktionen ”vis ændringer”, og sprogrevisors forklaringer og omskrivninger vises i noter, så du altid kan se, hvad der er blevet ændret. Vi retter og omformulerer direkte i teksten, så du ikke selv skal bruge tid på at implementere rettelserne. Vi følger opgaverne til dørs og hjælper gerne med kommunikation med reviewere og redaktører ifm. review af artikler.

Kan ViKom hjælpe med oversættelse?

Ja naturligvis! Vi er uddannede translatører i engelsk og dansk med hhv. 15+ og 30+ års erfaring i oversættelse af specialiserede tekster inden for sundheds-, samfunds- og naturvidenskabelige domæner. Vi arbejder primært, men ikke kun, for store kunder, som prioriterer høj kvalitet, fx Forebyggelsesrådet, Statens Serum Institut, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Hoftealloplastikregister, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser m.fl.

Bliver mine oplysninger og data behandlet fortroligt?

Efter i mange år at have arbejdet med sundhedsdata og personfølsomme oplysninger, er vi vant til at behandle alle data – herunder oplysninger om kunder – med fuld fortrolighed. Oplysninger afgivet til VidKom videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. VidKom sletter alle opgaver efter 6 måneder og iagttager fuld fortrolighed vedr. enhver opgave sagforhold.

Oplysninger om kunder slettes tre år efter ophørt kundeforhold. Personer, der udfører sproglige ydelser for VidKom, underskriver en bindende aftale, der sikrer, at kundens dokumenter, der udveksles mellem kunden og VidKom, behandles fortroligt og slettes senest tre uger efter, at opgaven er løst.

Hvad sker der hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet?

Det er vigtigt, at du læser vore rettelser og forslag grundigt og kritisk igennem, for enhver sproglig revision og korrekturlæsning indebærer et vist mål af fortolkning og dermed muligheden for, at indhold og udsagn er ændret er blevet ændret på måder og i retninger, der ikke er i overensstemmelse med det, du ønskede at sige. 

Nogle tidsskrifter/reviewere ønsker om en særlig stil og kan have sproglige kommentarer, selv om vi har set manuskriptet igennem. En sproglig revision er derfor ikke en garanti for, at manuskriptet bliver accepteret sprogligt. Hvis du får sproglige kommentarer, vil vi gerne orienteres om det, og vi ser i sådanne tilfælde gerne manuskriptet igennem igen for at se, om der skulle være kommet fejl til i den sidste bearbejdning hos forfatterne eller være noget, vi skulle have overset. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, så finder vi sammen en passende løsning.

Morten Pilegaard

Morten Pilegaard

mpi@vidkom.dk / +45 26174622