VidKom hjælper dig gerne hele vejen

Hos VidKom hjælper vi med hele processen. Med at lære at skrive bedre videnskabelige artikler på godt akademisk engelsk. Med at sprogrevidere, så sproglige og grammatiske fejl undgås, og budskabet står enkelt, tydeligt og klart. Med dialogen med editor or reviewere, og med at pitche præsentationer til konferencer og ph.d.-forsvar.

Skrivning

Læring

Korrektur

Læring & Sprogrevision

Sprogrevision

Læring & Opfølgning

Editering

Opfølgning & Præsentation

Pitching

Præsentation

Læring

Vi vil gerne lære fra os! Det gør vi på så mange måder og i så mange sammenhænge som muligt.

Vi gør det først og fremmest under sprogrevision ved altid at forklare de vigtigste sproglige fejl, vi finder og retter. Vi gør et også på mere traditionel vis ved at udgive artikler om at skrive akademisk engelsk i forskningsartikler. Det er nemlig lidt af en kunst at skrive en god forskningsartikel på engelsk og få den publiceret, hvis man har dansk som sit modersmål, og ikke er trænet i at skrive videnskabeligt sprog og bevidst om, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen. Du kan hos VidKom få adgang til læse en række artikler om at skrive godt videnskabeligt engelsk.

Artiklerne er skrevet på engelsk, for de er grundstammen i ph.d.-undervisningen i engelsk videnskabssprog på forskerskolen på Fakultet for Sundhedsvidenskab og Faultet for Naturvidenskab og Teknik på Århus Universitet.

Sprogrevision

Hos VidKom koncentrerer vi os først og fremmest om skriftsprog. Vores kerneydelse er sprogrevision, hvor vi retter fejl, forenkler og forkorter sætninger, så de ikke virker knudrede, for lange eller meningsforstyrrende. Vi giver råd og forslag til, hvordan tekst kan omformuleres, så sætninger giver mere mening og fremstår klarere og tydeligere.

 Du bliver hurtigt selv bedre til at skrive, fordi du får personlig feedback på lige præcis de sproglige og formuleringsmæssige udfordringer, vi finder i din tekst.

 Rådgivningen griber ofte om sig og udvikler sig til foredrag eller kurser. Undervisning, foredrag og kurser foregår i lokaler, du stiller til rådighed, og planlægges og tilrettelægges efter dine ønsker og behov.

Opfølgning

En videnskabelig artikel antages sjældent mindre eller større sværdslag. Editor og reviewere kan have kommentarer og ønske ændringer. Opgaven med at færdiggøre en artikel til publicering er derfor ofte et spørgsmål om at finde en konstruktiv balance mellem på den ene side at imødekomme relevante kommentarer og på den anden side høfligt og venligt afvise forslag, man ikke kan eller ønsker at imødekomme. Vi hjælper gerne med denne balancegang og med at gøre manuskriptet helt færdigt til publicering.

Præsentation

Det kan godt være lidt af en udfordring, de første gange man skal præsentere sin forskning på engelsk. Vi hjælper med råd til, hvordan du bedst kan pitche din præsentation og træne udtale og fremlæggelse, så præsentationen leveres på tydeligt og formfuldendt engelsk – hvad enten det er en kort 5-10-minutters præsentation eller et ph.d.-forsvar.

Akademiske skrivestil

Når du skrive en videnskabelig artikel eller en afhandling på engelsk, er der flere ting, du bør være opmærksom på. Du bør kende den særlige akademiske skrivestil i angelsaksisk tradition og overholde både de skrevne og uskrevne regler.

Denne viden er udmøntet i en række artikler, som er grundstammen i ph.d.-undervisningen i Basic og Advanced Course in Written English på Graduate School of Health, Aarhus Universitet. Teksterne supplerer og udbygger undervisningen

Teksterne indeholder nyttig viden om videnskabelig formidling på engelsk, men kan læses af alle, der skriver på engelsk om deres forskning.

Derfor vælger kunderne at arbejde sammen med VidKom

« I Stroke-neurologi-gruppen har vi i mange år benyttet Morten Pilegaard til engelsk sprogrevision af artikler og afhandlinger. Vi er overordentligt tilfredse... »

Læs hele udtalelsen her
Grethe Andersen

Professor, overlæge, dr.med., Neurologi, Århus Universitetshospital, Aarhus University

« Tusind tak for de mange flotte rettelser og kommentarer. Jeg lærte en masse af at læse manuskriptet igennem, og jeg vil helt sikkert gemme dine kommentarer... »

Læs hele udtalelsen her
Kristoffer Berg-Hansen

Læge, Ph.d.-studerende, Hjertesygdomme, Århus Universitetshospital, Ugeskrift for Læger

Sprogrevision er blot en af vore kompetencer

Hos VidKom mestrer vi mange forskellige opgavetyper. Vores kernekompetencer er listet herunder

Sprogrevision

En kerneydelse i VidKom. Vi retter din tekst, foreslår ændringer og optimeringer. Revision er “hands-on” læring med personlig feedback. 

Skriv bedre

Pædagogiske artikler og små videoer om at skrive en forskningsartikel uden fordanskninger og på godt engelsk.

Videnbase for dig som gerne vil vide mere

Hos VidKom udarbejdede vi løbende artikler inden for videnskabelig kommunikation, du vil kunne læse et hav af artikler herom

Ofte stillede spørgsmål

Se om vores ofte stillede spørgsmål dækker dine behov og ellers er du velkommen til at kontakte os

Hvad indebærer sprogrevision?

Hos VidKom er vi ikke kun skarpe på engelsk grammatik og forskellene på dansk og engelsk. Vi ved også, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen i forskellige tekstgenrer. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, hvor vi ud over det, der indgår i standardrevisionen, sørger for at tilpasse ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger. Vi giver forslag til, hvordan tekstens læsbarhed og struktur kan forbedres og uhensigtsmæssige formuleringer kan omskrives, forenkles og fremstår klarere og tydeligere. Sammen med din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Hvad indebærer korrekturlæsning?

Ønsker du en korrekturlæsning, retter vi typografi, stavning, grammatik m.v. Vi finpudser også ordvalg, tone og stil i forhold til målgruppen og sikrer konsekvens i brugen af begreber, forkortelser og faktuelle oplysninger.

 Vi synes, det er vigtigt, at dit arbejde får den opmærksomhed, det fortjener. Vi ser det derfor som vores opgave at optimere teksten mest muligt, så der ikke er noget, der forstyrrer læsningen. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, med mindre vi aftaler, at der alene skal foretages en korrekturlæsning.

Hvilke dokumenter arbejder VidKom med?

VidKom læser korrektur og fortager sprogrevision af alle slags fagtekster inden for de samfunds-, sundheds- og naturvidenskabelige fagområder på dansk og engelsk - fra konferenceabstracts og posters til videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser. 

Hvor lang tid tager det?

Du kan som regel få foretaget en sproglig revision eller korrekturlæsning af en videnskabelig artikel inden for 3-4 arbejdsdage. Det tager typisk en uge for ph.d.-afhandlinger og op til to uger for doktorafhandlinger. Men kontakt os endelig og aftal et tidspunkt - også hvis du har brug for hurtigere hjælp. Vi arbejder gerne fra dag til dag, når det behøves, og hvis det er muligt.

Kan jeg få hjælp i weekender og ferier?

Ja - det kan du godt! Vi vil gerne hjælpe, og derfor foretager vi gerne en sproglig revision eller korrektur af din artikel eller afhandling i ferier og weekender, hvis vi har aftalt det på forhånd. Kontakt os, så vi kan aftale nærmere. 

Hvad koster det?

Korrekturlæsning koster ca. 65 kr. per løbende normalside.

Prisen på sprogrevision afhænger af sprogets kvalitet og teksten omfang. Normalt er prisen 28-3400 kr. ex moms for en videnskabelig artikel. Vi giver gerne et præcist bud, hvis du sender et repræsentativt udsnit af din tekst. Sprogrevision af en afhandling er altid efter tilbud.

Prisen for oversættelser af specialiserede tekster er 2 kr/ord.

Hvordan foregår det?

Send en mail til mpi@vidkom.dk vedhæftet relevante filer med oplysninger om teksten (fx publiceringssted, UK/US engelsk m.v.). Vi arbejder i Word med funktionen ”vis ændringer”, og sprogrevisors forklaringer og omskrivninger vises i noter, så du altid kan se, hvad der er blevet ændret. Vi retter og omformulerer direkte i teksten, så du ikke selv skal bruge tid på at implementere rettelserne. Vi følger opgaverne til dørs og hjælper gerne med kommunikation med reviewere og redaktører ifm. review af artikler.

Kan ViKom hjælpe med oversættelse?

Ja naturligvis! Vi er uddannede translatører i engelsk og dansk med hhv. 15+ og 30+ års erfaring i oversættelse af specialiserede tekster inden for sundheds-, samfunds- og naturvidenskabelige domæner. Vi arbejder primært, men ikke kun, for store kunder, som prioriterer høj kvalitet, fx Forebyggelsesrådet, Statens Serum Institut, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Hoftealloplastikregister, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser m.fl.

Bliver mine oplysninger og data behandlet fortroligt?

Efter i mange år at have arbejdet med sundhedsdata og personfølsomme oplysninger, er vi vant til at behandle alle data – herunder oplysninger om kunder – med fuld fortrolighed. Oplysninger afgivet til VidKom videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. VidKom sletter alle opgaver efter 6 måneder og iagttager fuld fortrolighed vedr. enhver opgave sagforhold.

Oplysninger om kunder slettes tre år efter ophørt kundeforhold. Personer, der udfører sproglige ydelser for VidKom, underskriver en bindende aftale, der sikrer, at kundens dokumenter, der udveksles mellem kunden og VidKom, behandles fortroligt og slettes senest tre uger efter, at opgaven er løst.

Hvad sker der hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet?

Det er vigtigt, at du læser vore rettelser og forslag grundigt og kritisk igennem, for enhver sproglig revision og korrekturlæsning indebærer et vist mål af fortolkning og dermed muligheden for, at indhold og udsagn er ændret er blevet ændret på måder og i retninger, der ikke er i overensstemmelse med det, du ønskede at sige. 

Nogle tidsskrifter/reviewere ønsker om en særlig stil og kan have sproglige kommentarer, selv om vi har set manuskriptet igennem. En sproglig revision er derfor ikke en garanti for, at manuskriptet bliver accepteret sprogligt. Hvis du får sproglige kommentarer, vil vi gerne orienteres om det, og vi ser i sådanne tilfælde gerne manuskriptet igennem igen for at se, om der skulle være kommet fejl til i den sidste bearbejdning hos forfatterne eller være noget, vi skulle have overset. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, så finder vi sammen en passende løsning.

Morten Pilegaard

Morten Pilegaard

mpi@vidkom.dk / +45 26174622