Manuskriptstøtte & sprogrevision

Erfaren sprogforsker og translatør

Virksomheden ”Videnskabelig Kommunikation” eller blot VidKom er en personligt ejet virksomhed. Du kan her læse lidt om, hvad VidKom er, og hvem jeg er, og hvad jeg står for.

Både forsker og praktiker

Jeg er både forsker og praktiker. Som forsker ved Aarhus Universitet og tidligere professor MSO ved DEA har jeg flere bøger, en del artikler og utallige videnskabelige oplæg på samvittigheden – inden for sprog-, samfunds- og lægevidenskab. Du kan se lidt om mine akademiske meritter på Pure.

Videndeling og samarbejde

Viden skal deles! Forskning og praksis skal berige hinanden! De to sætninger er omdrejningspunktet i VidKom og udgangspunktet for alt, hvad vi arbejder med.

At kombinere forskning og praksis er ikke kun fornuftigt. Det er også meget produktivt og ligger til grund for Dansk-engelsk-dansk medicinsk-odontologisk ordbog (Gyldendal), erhvervsforskerprisen i 2006 og arbejdet som EPJ-terminologikonsulent for Sundhedsstyrelsen i flere år.

Det er også udgangspunktet i sprogrevionen af videnskabelige artikler for Ugeskrift for Læger og for oversættelses- og revisionssamarbejdet med min gode kollega Peter Steffensen, når vi fx oversætter States Serum Instituts ugentlige nyhedsbreve og COVID-19 Trend og Fokus eller læser korrektur på Forebyggelsesrådet rapporter.

Så tæt på det perfekte som muligt 

Som praktiker arbejder jeg vidensbaseret og forsøger at komme så tæt på det perfekte resultat, som det nu er muligt. Det handler for mig om at skabe størst mulig værdi og tilfredshed for kunder i VidKom.

Hellere lidt for langt 

For at skabe værdi, går vi hellere går lidt længere end strengt nødvendigt for at løse opgaver, der lander på vores bord. Hvad enten det er ved korrekturlæsning af en videnskabelig artikel på engelsk for en, der har brug en hjælpende hånd til sproget. Eller når opgaven er at være medforfatter på eller redaktionelt bearbejde medicinske videnskabelige artikler, eller lære ph.d.-studerende at skrive egne videnskabelige artikler på engelsk.

Erfaring kommer med årene

Der ”er løbet meget vand i åen”, siden jeg startede VidKom under studietiden som tolk- og translatørstuderende i engelsk tilbage i 1983. Antallet af reviderede artikler og afhandlinger har for længst samlet rundet 5.000.

I VidKom er der både forskningsforankring og solid praktisk erfaring.

« Vi når længst, hvis vi deler viden og samarbejder»

Morten Pilegaard
Ejer af Vidkom

Fællesskabet er stærkere end individet. Forskerne viser det igennem globale forskningsfællesskaber med menings-, videns- og erfaringsudveksling, hvor engelsk er det fælles sprog.

Videndeling på tværs af discipliner og fagligheder bringer os længst. Det ligger til grund for udarbejdelsen af Dansk-engelsk-dansk medicinsk ordbog (Gyldendal. Pilegaard & Baden), der krævede et tæt samarbejde mellem eksperter i medicin og sundhed og eksperter i kommunikation og leksikografi.

Forskningsformidling kræver sproglig ekspertise

Lige så selvfølgeligt er det, at man kommer hurtigere og lettere i publiceringshus i det globale kapløb om formidling af den nyeste forskning, hvis man får hjælp af dem, der er eksperter i sprog, kommunikation og formidling på engelsk.

Videnbase for dig, som gerne vil vide mere

Hos VidKom udarbejder vi løbende artikler inden for videnskabelig kommunikation. Nogle er læringsmaterialer i ph.d.-undervisning i artikelskrivning og er derfor på engelsk. Andre er indlæg fra Spadestikket. De er på dansk og handler om typiske sproglige og grammatiske problemer.

Udvalgte Case Stories hos VidKom

Hos VidKom arbejder vi med mange forskellige virksomheder, organisationer og institutioner.

Derfor vælger kunderne at arbejde sammen med VidKom

« I Stroke-neurologi-gruppen har vi i mange år benyttet Morten Pilegaard til engelsk sprogrevision af artikler og afhandlinger. Vi er overordentligt tilfredse... »

Læs hele udtalelsen her
Grethe Andersen

Professor, overlæge, dr.med., Neurologi, Århus Universitetshospital, Aarhus University

« Tusind tak for de mange flotte rettelser og kommentarer. Jeg lærte en masse af at læse manuskriptet igennem, og jeg vil helt sikkert gemme dine kommentarer... »

Læs hele udtalelsen her
Kristoffer Berg-Hansen

Læge, Ph.d.-studerende, Hjertesygdomme, Århus Universitetshospital, Ugeskrift for Læger

Morten Pilegaard

Jeg er uddannet og certificeret som tolk og translatør i engelsk og har gennem mine ansættelse som lektor på Handelshøjskolen i Århus, professor MSO ved Danmarks Erhvervsforskningsakademi og lektor ved Århus Universitet forsket og undervist i fagsprog.

Som en udløber heraf startede jeg spin-off-virksomheden Termshare A/S i samarbejde med en god kollega, Peter Steffensen, Videnskabsministeriet, Handelshøjskolen og Center for Erhvervsforskning.

Sideløbende med min akademiske karriere har jeg været konsulent for Sundhedsstyrelsen ifm. den elektroniske patientjournal og for Gyldendal ifm. udgivelse af Dansk-engelsk ordbog.

Jeg er i dag fast leverandør af oversættelser til Statens Serum Institut, engelsk sprogkorrektur af artikler til Ugeskrift for Læger, underviser i videnskabeligt engelsk på Graduate School of Health, Aarhus Universitet, og diverse andre forskerskoler. Endelig fungerer jeg gennem VidKom som freelance engelsk sprogrevisor for forskere ved universiteterne i Aarhus, København, Odense og Aalborg samt Via University College m.fl.

Gennem tiden har vi arbejdet med disse udvalgte kunder

Listen er lang. Alle er ikke på, men dette betyder ikke, at de ikke er ligeså vigtige som de andre. Vi vægter nemlig ikke på størrelse men på engagement

Ofte stillede spørgsmål

Se om vores ofte stillede spørgsmål dækker dine behov og ellers er du velkommen til at kontakte os

Hvad indebærer sprogrevision?

Hos VidKom er vi ikke kun skarpe på engelsk grammatik og forskellene på dansk og engelsk. Vi ved også, hvordan tekstens struktur, indholdets formidling og den sproglige form spiller bedst muligt sammen i forskellige tekstgenrer. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, hvor vi ud over det, der indgår i standardrevisionen, sørger for at tilpasse ord, sætninger og sprogtone til tekstens formål, eksisterende konventioner og modtagers kontekstuelle forventninger. Vi giver forslag til, hvordan tekstens læsbarhed og struktur kan forbedres og uhensigtsmæssige formuleringer kan omskrives, forenkles og fremstår klarere og tydeligere. Sammen med din rettede artikel får du læringspointer med tips til, hvordan du fremover kan undgå nogle af de sproglige fejl, vi retter.

Hvad indebærer korrekturlæsning?

Ønsker du en korrekturlæsning, retter vi typografi, stavning, grammatik m.v. Vi finpudser også ordvalg, tone og stil i forhold til målgruppen og sikrer konsekvens i brugen af begreber, forkortelser og faktuelle oplysninger.

 Vi synes, det er vigtigt, at dit arbejde får den opmærksomhed, det fortjener. Vi ser det derfor som vores opgave at optimere teksten mest muligt, så der ikke er noget, der forstyrrer læsningen. Vi foretager derfor i udgangspunktet altid en sprogrevision, med mindre vi aftaler, at der alene skal foretages en korrekturlæsning.

Hvilke dokumenter arbejder VidKom med?

VidKom læser korrektur og fortager sprogrevision af alle slags fagtekster inden for de samfunds-, sundheds- og naturvidenskabelige fagområder på dansk og engelsk - fra konferenceabstracts og posters til videnskabelige artikler, ph.d.-afhandlinger og doktordisputatser. 

Hvor lang tid tager det?

Du kan som regel få foretaget en sproglig revision eller korrekturlæsning af en videnskabelig artikel inden for 3-4 arbejdsdage. Det tager typisk en uge for ph.d.-afhandlinger og op til to uger for doktorafhandlinger. Men kontakt os endelig og aftal et tidspunkt - også hvis du har brug for hurtigere hjælp. Vi arbejder gerne fra dag til dag, når det behøves, og hvis det er muligt.

Kan jeg få hjælp i weekender og ferier?

Ja - det kan du godt! Vi vil gerne hjælpe, og derfor foretager vi gerne en sproglig revision eller korrektur af din artikel eller afhandling i ferier og weekender, hvis vi har aftalt det på forhånd. Kontakt os, så vi kan aftale nærmere. 

Hvad koster det?

Korrekturlæsning koster ca. 65 kr. per løbende normalside.

Prisen på sprogrevision afhænger af sprogets kvalitet og teksten omfang. Normalt er prisen 28-3400 kr. ex moms for en videnskabelig artikel. Vi giver gerne et præcist bud, hvis du sender et repræsentativt udsnit af din tekst. Sprogrevision af en afhandling er altid efter tilbud.

Prisen for oversættelser af specialiserede tekster er 2 kr/ord.

Hvordan foregår det?

Send en mail til mpi@vidkom.dk vedhæftet relevante filer med oplysninger om teksten (fx publiceringssted, UK/US engelsk m.v.). Vi arbejder i Word med funktionen ”vis ændringer”, og sprogrevisors forklaringer og omskrivninger vises i noter, så du altid kan se, hvad der er blevet ændret. Vi retter og omformulerer direkte i teksten, så du ikke selv skal bruge tid på at implementere rettelserne. Vi følger opgaverne til dørs og hjælper gerne med kommunikation med reviewere og redaktører ifm. review af artikler.

Kan ViKom hjælpe med oversættelse?

Ja naturligvis! Vi er uddannede translatører i engelsk og dansk med hhv. 15+ og 30+ års erfaring i oversættelse af specialiserede tekster inden for sundheds-, samfunds- og naturvidenskabelige domæner. Vi arbejder primært, men ikke kun, for store kunder, som prioriterer høj kvalitet, fx Forebyggelsesrådet, Statens Serum Institut, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Hoftealloplastikregister, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser m.fl.

Bliver mine oplysninger og data behandlet fortroligt?

Efter i mange år at have arbejdet med sundhedsdata og personfølsomme oplysninger, er vi vant til at behandle alle data – herunder oplysninger om kunder – med fuld fortrolighed. Oplysninger afgivet til VidKom videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. VidKom sletter alle opgaver efter 6 måneder og iagttager fuld fortrolighed vedr. enhver opgave sagforhold.

Oplysninger om kunder slettes tre år efter ophørt kundeforhold. Personer, der udfører sproglige ydelser for VidKom, underskriver en bindende aftale, der sikrer, at kundens dokumenter, der udveksles mellem kunden og VidKom, behandles fortroligt og slettes senest tre uger efter, at opgaven er løst.

Hvad sker der hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet?

Det er vigtigt, at du læser vore rettelser og forslag grundigt og kritisk igennem, for enhver sproglig revision og korrekturlæsning indebærer et vist mål af fortolkning og dermed muligheden for, at indhold og udsagn er ændret er blevet ændret på måder og i retninger, der ikke er i overensstemmelse med det, du ønskede at sige. 

Nogle tidsskrifter/reviewere ønsker om en særlig stil og kan have sproglige kommentarer, selv om vi har set manuskriptet igennem. En sproglig revision er derfor ikke en garanti for, at manuskriptet bliver accepteret sprogligt. Hvis du får sproglige kommentarer, vil vi gerne orienteres om det, og vi ser i sådanne tilfælde gerne manuskriptet igennem igen for at se, om der skulle være kommet fejl til i den sidste bearbejdning hos forfatterne eller være noget, vi skulle have overset. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, så finder vi sammen en passende løsning.

Morten Pilegaard

Morten Pilegaard

mpi@vidkom.dk / +45 26174622