Brugervilkår og handelsbetingelser

Brugervilkår og handelsbetingelser

Gældende fra 10 april 2021

Når du handler med VidKom bekræfter du samtidig, at du erklærer dig enig i følgende handelsbetingelser.

VidKom.DK er ejet af Morten Pilegaard, Langdalsvej 38d, 8220 Brabrand. CVR: 96588852

Behandling af personoplysninger

For at indgå en aftale (booke eller bestille en ydelse) med VidKom har vi brug for følgende oplysninger hos kunden: Fulde navn, Adresse, E-mailadresse. Vi bruger alene disse oplysninger til at afvikle handlen.

Ved at indtaste personoplysningerne i en formular på vores hjemmeside eller ved at sende en mail til os giver man sit samtykke til, at vi indsamler og opbevarer oplysningerne, mens handlen afvikles. Personoplysningerne slettes senest tre år efter, at kundeforholdet ikke længere er aktivt. Oplysninger afgivet til VidKom videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. VidKom sletter alle opgaver efter 6 måneder og iagttager fuld fortrolighed vedr. enhver opgave sagforhold.

Personer, der udfører sproglige ydelser for VidKom, underskriver en bindende fortrolighedsaftale, der sikrer, at kundens dokumenter, der udveksles mellem kunden og VidKom, behandles fortroligt og slettes senest tre uger efter, at opgaven er løst.

Det er muligt at blive orienteret om de personoplysninger, vi har registreret om kunden, at komme med indsigelser til de registrerede personoplysninger, og at trække sit samtykke tilbage. Kontakt i givet fald Morten Pilegaard på mpi@vidkom.dk

Cookies

Vi anvender cookies til følgende formål: Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer; og trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site. Hvis du ønsker at slette cookies, eller ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: https://minecookies.org/cookiehandtering. Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Handelsbetingelser

Bestilling af sprogrevision, korrekturlæsning eller oversættelse hos VidKom er først en bindende aftale, når VidKom skriftligt har bekræftet bestillingen. Bestilling af artikler, videoer m.v. er bindende ved ordreafgivelse jfr. dog fortrydelse (se nedenfor). Kunden modtager den bestilte vare inden 48 timer fra ordreafgivelse. Abonnenter modtager et ugentligt nyhedsbrev via MailChimp, svarende til fire nyhedsbreve per abonnentmåned. Abonnementet påbegyndes senest 48 timer efter ordreafgivelse jfr. dog fortrydelse (se nedenfor).

Betaling

Kunden modtager faktura via Elektronisk Regning eller via e-mail til den af kunden opgivne e-mailadresse, når ydelsen er leveret. For alle ydelser gælder, at der alene handles i DKK. Alle priser opgives i DKK. Anførte beløb er inklusiv moms.

Der kan anvendes følgende betalingsformer: Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro og Diners.

Betalingsfristen er ydelsesbaseret som følger:

  • For korrekturlæsning, sprogrevision og oversættelse: Tre uger fra fakturadato
  • For web-artikler, videoer m.v. trækkes beløb 56 timer efter ordreafgivelse.:  
  • For abonnement: Beløb trækkes automatisk fra kundens konto den 1. i hver måned i abonnementets løbetid. Abonnementer kan alene opsiges ved skriftlig meddelelse til mpi@vidkom.dk senest 1 uge før abonnementets automatiske fornyelse.

 Modtager VidKom ikke betalingen for erlagte ydelser rettidigt, får kunden en mail med opfordring til at betale snarest muligt. Falder betalingen ikke inden for den forlængede frist, igangsættes en standard rykkerprocedure.

Levering

Der sælges aktuelt alene ikke-fysiske, digitale varer, som leveres elektronisk. Oversættelser, sprogrevision og korrekturlæsning leveres som filer i det med kunden aftalte filformat vedhæftet e-mail. Web-artikler, videoer m.v. leveres digitalt vedhæftet e-mail inden 24 timer fra ordreafgivelse.

Reklamation

Reklamation over den modtagne ydelse skal ske hurtigst muligt og senest 10 dage efter modtagelsen. I tilfælde af reklamation vil VidKom gennemgå ydelsen i samarbejde med kunden. Opgavekorrektur udbedrer eventuelle fejl og mangler uden beregning.

Fortrydelsesret

Når man som kunde bestiller en opgave hos VidKom, og VidKom bekræfter bestillingen, indgås en bindende købsaftale mellem kunden og VidKom. Fortrydelse af køb af korrekturlæsning, sprogrevision og oversættelse kan ske ved skriftlig henvendelse til mpi@vidkom.dk inden aftalt igangsættelse af ordren. Ønsker køber at udskyde tidspunktet for arbejdets udførelse, gives der besked herom til VidKom senest tre hverdage inden den dato, hvor arbejdet er aftalt at skulle begynde. Fortrydelse af køb af webartikler, videoer m.v. kan ske ved skriftlig henvendelse til mpi@vidkom.dk inden 24 timer fra afgivet ordre. Fortrydelse af køb af abonnement kan ske ved skriftlig henvendelse til mpi@vidkom.dk inden 24 timer fra afgivet abonnementsbestilling.

Ansvarsfraskrivelse

VidKom kan ikke drages til ansvar for tab eller gener opstået som følge af, at ydelsen ikke leveres til tiden. En tilsvarende ansvarsfraskrivelse tages af andre etablerede korrekturbureauer. Vi kan ikke garantere fuldstændig fejlfrihed i korrektur og sprogrevision, men gør altid vores ypperste. Et tilsvarende forbehold tages af andre etablerede korrekturbureauer.