Udsagnsled i ubøjet form efter after, before, if, since, though, when og while

Kort og godt

På engelsk foretrækkes ikke-bøjede udsagnsord efter bindeordene after, before, if, since, though, when og while. Dårligt: After he had finished the test, he left the department. Godt: After having finished the test, he left the department.

Mere udførligt

På engelsk foretrækkes ikke-bøjede udsagnsord efter bindeordene after, before, if, since, though, when og while. Dårligt: After he had finished the test, he left the department. Godt: After having finished the test, he left the department. Udsagnsord kan være bøjede (finitte) eller ikke-bøjede (non-finitte). I dansk bøjes udsagnsord i tid (fx nutid: ser; datid: ) og i måde (fx bydemåde; se).

De ikke-bøjede former er navnemåde (fx se), kort tillægsmåde (fx set) og lang tillægsmåde (fx seende). Man kan normalt kende den bøjede form (bortset fra bydemåden) på, at man kan sætte jeg foran (fx Jeg ser).

De engelske udsagnsord bøjes i tid og måde lige som de danske. Men de bøjes også i tal (fx He was / They were in the waiting room) og i person (fx Does the patient need this? Do you?). Mens vi på dansk ofte ser et bøjet udsagnsord, foretrækker man på engelsk en ikke-bøjet form – særligt efter bindeordene after, before, if, since, though, when og while.  De ikke-bøjede former er lang tillægsform (e.g. biking), navneform (e.g. to bike) og kort tillægsform (e.g. biking).

Når man ændrer sætningen, forsvinder det personlige stedord efter forholdsordet også. Dårligt: She took the test before she departed. Godt: She took the test before departing. Her ændres den bøjede form she departed til den ubøjede form departing, og det personlige pronomen she forsvinder. Dårligt: When he was told that he could not be helped, he gave up. Godt: When told he could not be helped, he gave up.

Hvad kan du gøre?

Søg i din tekst efter forholdsordene after, before, if, since, though, when og while. Står der et navnord eller et stedord og et bøjet udsagnsled efter forholdsordet, så slet navneordet/stedordet og lav udsagnsordet om til en ubøjet form i stedet for (dvs. to + udsagnsord; eller udsagnsord der ender på–ing).  

Øvelse:

1. Understreg bindeord og efterfølgende grundled og udsagnsled. Contrary to the nurse’s instruction, he took his medicine before he had a blood test. 1a. Lav sætningen om, så udsagnsleddet ikke er bøjet.

2. Understreg bindeord og efterfølgende grundled og udsagnsled. Would you have taken the test if you had been asked to? 2a. Lav sætningen om, så udsagnsleddet ikke er bøjet. Would you have taken the test if you had been asked to.

3. Understreg bindeord og efterfølgende grundled og udsagnsled. While he was still admitted, he had another stroke. 3a. Lav sætningen om, så udsagnsleddet ikke er bøjet

Svarmuligheder

1. Contrary to the nurse’s instruction, he took his medicine before he had a blood test. 1a. Contrary to the nurse’s instruction, he took his medicine before having a blood test.

2. Would you have taken the test if you had been asked to? 2a. Would you have taken the test if asked to?

3. While he was still admitted, he had another stroke. 3a. While still admitted, he had another stroke