Hvornår bruges which, that og who?

Engelske ledsætninger starter med stedordet who, når der refereres til personer. Hvis der ikke refereres til personer, starter ledsætningen med that, hvis den er definerende, og med this, hvis den er parentetisk. Der er ikke komma mellem en definerende ledsætning og den efterfølgende hovedsætning. rligt: Another cause of stress is a traumatic event, which is out of the ordinary and has a major impact on the person’s life. Godt: Another cause of stress is a traumatic event that is out of the ordinary and has a major impact on the person’s life. Sætningen that is out of the ordinary… etc. er definerende, fordi den definerer, hvilken slags event, der tales om.

Som navnet antyder, giver definerende ledsætninger information, som er vigtig, fordi den afgrænser, definerer og nærmere beskriver den person eller ting, der tales om. Hvis den definerende ledsætning fjernes fra sætningen, vil denne stadig være korrekt, men den vil få en helt anden mening. Et eksempel: A mouse is a rodent that is often used in medical experiments. Sætningen A mouse is a rodent giver god mening i sig selv, men ledsætningen that is often used in medical experiments er definerende og giver sætningen en helt anden betydning. Definerende ledsætninger adskilles aldrig fra hovedsætningen med komma.

Parentetiske ledsætninger fortæller mere om nogen eller noget, men informationen i de parentetiske ledsætninger hjælper os ikke med at definere eller afgrænse det, vi taler om. Et eksempel: Rabbits, which are usually bred at special facilities, are commonly used for toxicity and safety testing of drugs. I denne sætning er Rabbits are commonly used for toxicity and safety testing of drugs det centrale; mens sætningen are usually bred at special facilities er ekstra information; noget der kan undværes uden at ændre sætningens centrale betydning.

Nogle flere eksempler: Dårligt: A medicine, which has not been properly tested in animal studies, cannot be used for therapeutic purposes. Godt: A medicine that has not been properly tested in animal studies cannot be used for therapeutic purposes. Dårligt: The non-compliant patient that was quite young did not understand the importance of proper medication. Godt: The non-compliant patient, who was quite young, did not understand the importance of proper medication. Dårligt: Medically unexplained symptoms may be described as physical symptoms, which are not attributable to any known conventionally defined disease. Godt: Medically unexplained symptoms may be described as physical symptoms that are not attributable to any known conventionally defined disease.

Sproget udvikler sig konstant. Og med sproget de sproglige regler. Man kan derfor i dag godt se eksempler på definerende ledsætninger, der stater med which, men at starte en parentetisk ledsætning med that er stadig forkert.Kommaet er derfor afgørende for, om sætningen tolkes som parentetisk (med komma) eller definerende (uden komma).

Hvad kan du gøre?

Du kan tjekke om ledsætningen er definerende ved at se på, om den kan undværes i den sammenhæng, hvor den står, uden at vigtig information går tabt. Hvis den kan undværes, dvs. er parentetisk, skal der være kommaer omkring ledsætningen, og den starter med which – eller who, hvis den viser tilbage til en person. Hvis den derimod er definerende, så skal du starte med that og der må ikke stå komma før ledsætningen.

Øvelse

Find ledsætningen; overvej om den er definerende eller parentetisk; og ret om nødvendigt stedordet og tegnsætningen

 1. It could be speculated that the LBC-negative CCU cases were adenomacarcinomas that are more often overlooked in LBC but detected in HPV screening

2. Another aspect, which underlines the need for proper information, is the fact that 61.4% of patients in this study reported to worry about their sex life.

3. Is it possible to identify medical, procedural or psychosocial factors, which can predict immense pain levels during oocyte retrieval

Svarmuligheder

1. It could be speculated that the LBC-negative CCU cases were adenomacarcinomas, which (parentetisk ledsætning, med komma) are more often overlooked in LBC but detected in HPV screening

2. Another aspect that (definerende ledsætning, med komma) underlines the need for proper information is the fact that 61.4% of patients in this study reported to worry about their sex life.

3. Is it possible to identify medical, procedural or psychosocial factors that (definerende ledsætning, med komma) can predict immense pain levels during oocyte retrieval