Brug konsekvent den samme terminologi for centrale begreber

Brug altid de samme fagord for det, du skriver om. I det følgende eksempel bruges forskellige ord (patients, individuals og those) for det samme begreb.

Dårligt: The patients were randomly allocated to treatment with two drugs. lndividuals who received drug X responded poorly, whereas those who got drug Y responded well.

Godt: The patients were randomly allocated to treatment with two drugs. Patients who received drug X responded poorly, whereas patients who received drug Y responded well.

Bruger du altid de samme ord for centrale begreber, så er læser aldrig er i tvivl om, hvad du refererer til. Brug af synonymer, dvs. ord med næsten samme betydning (fx cases, participants, respondents, etc. som synonymer for patients) kan undertiden forvirre læseren. For ikke-tekniske ord er det fint at bruge synonymer (fx at skifte mellem to many, numerous, multiple and to increase og to rise).

Hvad kan du gøre?

Inden du begynder at skrive din artikel, så læg dig fast på en bestemt terminologi for de centrale begreber i teksten. Stil dig selv en række enkle, relevante spørgsmål. For eksempel: Er jeg konsekvent i brug af de centrale begreber inden for mit forskningsfelt? Refererer jeg til mine fund som findings eller results? Kalder jeg respondenterne i min interviewundersøgelse for respondents, interviewees, patients eller noget helt andet?