Not any, not many og not much

I formelt engelsk står nægtelsen hellere ved et navneord end ved udsagnsordet. Dårligt: We did not reveal any statistically significant discrepancies. Godt:  We revealed no statistically significant discrepancies.

Hvis man kan bruge de “formelle” syntaktiske (sætningsbaserede) nægtelser, fremstår teksten lidt mere formelt og lidt mere videnskabeligt. Man bør derfor overveje at erstatte not any med no; not many med few; og not much med little, hvor det er muligt. Dårligt: In the first study, we did not recruit many respondent. Godt: In the first study, we recruited (only) few respondent. Dårligt: Previous studies in this field did not produce much new knowledge. Godt: Previous studies in this field produced little new knowledge.

En ekstra fordel ved disse omskrivninger er, at man undgår at adressere det potentielt ufordelagtige i at negere egen eller andres handling eller beskrive noget, man selv eller andre ikke kunne gøre.

Hvad kan du gøre?

Du kan se din tekst igennem og finde de steder, hvor der står nægtelser ved udsagnsordet og så overveje, om det ville være en fordel at placere nægtelsen ved et navneord i stedet for.

Øvelse

1. Find og undestreg nægtelsen ved udsagnsordet: The PCSK9-deficient mice do not have any major deficits in their cognitive and motor functions. 1a. Omskriv så nægtelsen står ved et et navneord i stedet

2. Find og understreg nægtelsen ved udsagnsordet. We did not find any correlation between the medicine given and the effect obtained2a. Omskriv så nægtelsen står ved et et navneord i stedet

Find og understreg nægtelsen ved udsagnsordet. For M-SWNT, de-doping has not much effecton the carrier density. 3a. Omskriv så nægtelsen står ved et et navneord i stedet

Svarmuligheder

1. The PCSK9-deficient mice do not have any major deficits in their cognitive and motor functions. 1a. The PCSK9-deficient mice have no major deficits in their cognitive and motor functions

2. We did not find any correlation between the medicine given and the effect obtained. 2a. We found no correlation between the medicine given and the effect obtained

3. For M-SWNT, de-doping has not much effect on the carrier density. 3a. For M-SWNT, de-doping has little effect on the carrier density