Tids- og stedsangivelser som grundled

På engelsk kan tids- og stedsangivelser være grundled, mens vi på dansk foretrækker at disse led står som biled. 

Dårligt: In recent years, there has been much interest in X.

Godt: Recent years have seen much interest in X.

Tids- og stedsangivelser kan selvfølgelig også stå som biled (fx We searched for papers published in 2017-19). Men på engelsk foretrækker man tids- og stedangivelser på grundleddets plads – ofte i en aktiv sætning – mens vi på dansk foretrækker at placere dem m.m. som biled. Det ses særligt ved udsagnsord som see, find og bring.

Dårligt: 1) Last year, there were indications that the epidemic was short lived. 2) Last week the patient presented with severe side effects

Godt: 1) Last year brought signs that the epidemic was short lived. 2) Last week saw the patient present with severe side effects.

Hvad kan du gøre?

Prøv at gøre biled, der angiver tids og sted, til grundled i dine sætninger. Det gør din tekst mere levende og aktiv.

Øvelse

1.Understreg tids- eller stedangivelse i biled. In the second interview, the patient accounted for quality-of-life dimensions of living with diabetes. 1a. Gør biled til grundled i sætning

2.Understreg stedangivelsen i biled. Only sporadic cases of X disease were registered in the Central Denmark Region last year. 2a. Gør biled til grundled i sætning

3.Understreg stedsangivelsen i biled. The problem of bacteriology was discussed at the conference. 3a. Gør biled til grundled i sætning

Svarmuligheder

1. In the second interview, the patient accounted for quality-of-life dimensions of living with diabetes. 1a. The second interview found the patient account for quality-of-life dimensions of living with diabetes.

2. Only sporadic cases of X disease were registered in the Central Denmark Region last year. 2a. The Central Denmark Region saw only sporadic cases of X disease last year

3. The problem of bacteriology was discussed at the conference. 3a. The conference discussed the problem of bacteriology