Hængende tillægsformer bør undgås

I engelsk skal led, der hører sammen, stå sammen, da sætningen ellers bliver vanskelig at læse og meningen evt. tvetydig eller uigennemskuelig.

Dårligt: 1) The patient was referred to a psychologist with emotional problems. 2) The body was recovered by the paramedic with a gunshot wound.

Godt: 1)The patient with emotional problems was referred to a psychologist. 2) The body with a gunshot wound was recovered by the paramedic.

Når de beskrivende led indeholder udsagnsord, der opfører sig som tillægsords, har vi et ganske særligt problem, for de kan komme til at ”hænge”. Vi kalder tillægsformerne ”hængende” (dangling participle), når de står et forkert sted i sætningen og kommer til at beskrive et andet led end det, de skulle. Det sker især, når de står først i sætningen.

Problemet med ”hængende” tillægsformer er særlig stort, hvis det underforståede grundled i den hængende tillægsform ikke også er grundleddet i den hoved- eller ledsætning, som tillægsformen lægger sig til. Et par eksempler:

Dårligt: 1) Paying attention to the rules of grammar, most texts can be improved. 2) Based on experience, microsomal preparations are more useful than hepatocytes. 3) Structured into various sections, the readers of this text can choose the topic of primary interest. I alle tre eksemler beskriver tillægsformen det forkerte led.

Godt: 1) Most texts can be improved if writers pay attention to the rules of grammar. 2) Experience shows that microsomal preparations are more useful than hepatocytes. 3) The text is structured into various sections, which allows the reader to choose the topic of primary interest

Hvad kan du gøre?

Undgå så vidt muligt at starte sætninger med using og based on. Hvis du alligevel gør det, så tjek om den handling, der gemmer sig i den hængende tillægsform, kan udføres af grundleddet i den efterfølgende sætning. Hvis ikke, så omskriv – fx til aktiv form. I engelsk skal led, der hører sammen, stå sammen.

Øvelse

1.Understreg den hængende tillægsform: Following the appropriate guidelines, the abstracts were much clearer. 1a. Omskriv sætningen

2. Understreg den hængende tillægsform. Using a validated HPLC method, four metabolites were detected. 2a. Omskriv sætningen

3. Understreg den hængende tillægsform. Based on the results, we conclude that the drugs served no purpose 3a. Omskriv sætningen

Svarmuligheder

1. Following the appropriate guidelines, the abstracts were much clearer. 1a.The abstracts were much clearer if authors followed/applied the appropriate guidelines.

2. Using a validated HPLC method, four metabolites were detected. 2a. Four metabolites were detected with a validated HPLC method.

3. Based on the results, we conclude that the drugs served no purpose. 3a. Based on the results, our conclusion is that the drugs served no purpose.