Post er ikke et forholdsord, men en forstavelse

Det engelske ord post betyder ”efter” og bør kun bruges som en forstavelse, fx som i følgende eksempel: Postprandial hypotension is low blood pressure that occurs after eating. Man bør ikke bruge post som et forholdsord, undtagen til nød i talt sprog og i notater. Brug i stedet after som forholdsord: Dårligt: Post dosing, the animals showed no reaction. Godt: After dosing, the animals showed no reaction. Alle ved selvfølgelig godt, at post betyder after, så teksten vil næppe blive misforstået, men after er altid det bedste valg.

Der er forskellig praksis og kun lidt konsensus om, hvorvidt man bruger bindestreg mellem post og det ord, det lægger sig til. En god tommelfingerregel er ikke at bruge bindestreg, når post bruges som forstavelse til et tillægsord (fx postcolonial, postsurgical). Men når post kombineres med et navneord, dvs. et ord man kan sætte et kendeord (en/et) foran, så bruges der som regel bindestreg efter post. Dårligt: Postsurgery care is extremely important. Godt: Post-surgery care is extremely important.

Hvad kan du gøre?

Erstat post med after, hvis det står som forholdsord. Brug bindestreg hvis post er skrevet sammen med et navneord, men ikke hvis det er skrevet sammen med et tillægsord.

Øvelse:

Skal post erstattes af after? Ret om nødvendigt brug af bindestreg efter post! 1. The patients should be mobilised within 24 hours post surgery. 2. Post end of surgery, 7 patients reported positive outcomes. 3. The patient reported post-traumatic stress. 4. The solution was transferred to a 50 uL dish post mixing. 5. Posttreatment Lyme disease is a tick-borne illness. 6. The most common complication of splenic artery embolization is postembolisation syndrome. 7. Post-operative surgical complications often arise post traditional orthotopic liver transplantation.

Svarmuligheder.

1. The patients should be mobilised within 24 hours after surgery. 2. After end of surgery, 7 patients reported positive outcomes. 3. Slet bidestreg (post er tillægsord): The patient reported posttraumatic stress. 4. The solution was transferred to a 50 uL dish after mixing. 5. Indsæt bindestreg (post er navneord): Post-treatment Lyme disease is a tick-borne illness. 6. Indsæt bindestreg (post er navneord): The most common complication of splenic artery embolization is post-embolisation syndrome. 7. Slet første bindestreg (post er tillægsord); lav andet post om til after: Postoperative surgical complications often arise after traditional orthotopic liver transplantation