Kendt viden før ny viden

I en engelsk videnskabelig artikel bør informationer præsenteres i den rækkefølge, læser forventer – dvs. kendt viden placeres før ny viden.

Dårligt: The method by which the patient controls the amount of pain medicine (analgesia) they receive is called PCA (patient-controlled analgesia).

Godt: Patient-controlled analgesia (PCA) is a method by which the patient controls the amount of pain medicine they receive.

Din tekst bliver lettere at læse, hvis informationerne kommer i den rækkefølge, din læser forventer. I vores kulturkreds læser vi fra venstre mod højre, og som læsere forventer vi, at det, vi kender, og som giver konteksten, kommer først i sætningen og det, der er nyt, står sidst i sætningen. Så hvis du stiller “kendt viden” først i sætningen og ”ny viden” sidst i sætningen, får du en god progression mellem kendt og ny viden.

Når du introducerer en ny teknisk term for første gang, eller såmænd bare en kendt men vigtig term, så sørg for at nævne termen i slutningen af sætningen, for man husker bedst det, der står sidst i sætningen.

Dårligt: Three-dimensional models can be used dircetly for producing medical devices owing to modern CAD programmes.

Godt: Modern CAD programmes allow engineers to produce three-dimensional models, which can be used directly in the manufacture of medical devices.

I engelsk er sætningselementernes rækkefølge typisk: Grundled-udsagnsled-genstandsled. Så prøv at holde disse led så tæt som muligt for at gøre sætningen så læsbar som muligt. Undgå at sætte lange biled eller andre led mellem grundled, udsagnsled og genstandsled.

Dårligt: A critical gene that serves as a beacon and gives cells a much needed sense of direction in the chaotic days of early development has been identified by HHMI researchers. Når man når til slutningen af sætningen, kan man godt have glemt, hvad det var, der var blevet identificeret. Så hold grundled (gene), udsagnsled (has been identified) så tæt på hinanden som muligt. Endnu bedre vil det selvfølgelig være at fjerne passiven og få grundled, udsagnsled og genstandsled til at stå tæt.

Godt: HHMI researchers have identified a critical gene that serves as a beacon, giving cells a much needed sense of direction during early development.

Hvad kan du gøre?

Beskriv konteksten og synsvinklen, før ny og mere udførlig viden introduceres. Præsenter viden i den rækkefølge, din læser forventer at møde den.

Øvelse

1. Understreg grundled og udsagnsled. The neurotrophins, including nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotropin-3 (NT-3) and neurotrophin-4/5 (NT-4/5), are a family of related polypeptides which regulate the survival and differentiation of discrete, and sometimes overlapping, neuronal populations. 1a. Omskriv så grundled og udsagnsled står tæt på hinanden. 1b. Omskriv sætningen. Del sætningen i to, hvor den første beskriver processen (survival and differentiation), og den anden sætning introducerer det centrale begreb (dvs. hvad man benævner disse polypeptider).

Svarmuligheder

1. The neurotrophins (subject), including nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotropin-3 (NT-3) and neurotrophin-4/5 (NT-4/5), are (verb) a family of related polypeptides which regulate the survival and differentiation of discrete, and sometimes overlapping, neuronal populations. 1a. The neurotrophins are a family of related polypeptides that regulate the survival and differentiation of discrete, and sometimes overlapping, neuronal populations and include nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotropin-3 (NT-3) and neurotrophin-4/5 (NT-4/5). 1b. Survival and differentiation of neuronal populations is regulated by a family of related polypeptides that includes nerve growth factor (NGF), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), neurotropin-3 (NT-3) and neurotrophin-4/5 (NT-4/ 5). These polypeptides are called neurotrophins