Only som fokuserende biord 

Kort og godt

Only og andre fokuserende biord skal stå lige før det ord, de beskriver.

Mere udførligt

Only kan være et tillægsord, som i eksemplet The patient was the only person in the room, hvor det beskriver navneordet (person). Men only kan også være et biord.

Biord kan  beskrive udsagnsord: This drug is only available on prescription. Her beskriver only udsagnsordet (is available). Som biord kan only også beskrive tillægsord. I sætningen Only statistically significant results will be reported beskriver only et andet biord (statistically), der beskriver tillægsordet (significant).

Uanset om only bruges som et tillægsord eller et biord, er det vigtigt, hvor det står, for placeringen af only afgør, hvordan sætningen forstås. Står only før grundleddet, som i eksemplet Only the operation can relieve the condition, beskriver det grundleddet (the operation), og betydningen er, at der ikke er andet (fx lægemidler), der kan kurere sygdommen.

Flyttes only, så det beskriver udsagnsordet (relieve), ændres meningen. I sætningen The operation can only relieve the condition, er betydningen, at operationen ikke kan kurere men kun lindre sygdommen.

Står only til lige før genstandsleddet (the condition) i sætningen The operation can relieve only the condition, er betydningen, at operationen nok kan kurere sygdommen men ikke andet, så som sygdommens sociale konsekvenser.

Der findes andre fokuserende biord end only. Nogle ”afgrænser” lige som only betydningen af udsagnet, fx purely, simply og solely. Andre rummer betydningen ”delvis afgræsning” så som chiefly, mostly, mainly, notably, particularly og in particular. De har alle det til fælles, at de bedst placeres før det led, de siger noget om.

Hvad kan du gøre?

Placer altid only tæt på det led, det skal beskrives; eller omskriv sætningen for at fjerne enhver tvetydighed.

Øvelse:

1. Står only korrekt? Those who inherit this gene from one parent only enjoys a significant degree of protection against falciparum malaria. 1a. Flyt evt. only til en anden position i sætningen.

2. Står only korrekt? The respondents are likely to only answer the questions they understand. 2a. Flyt evt. only til en anden position i sætningen.

3.Understreg biordene. The fact that histamine release can be related to particular surgical events emphasises that the anaesthetic agent may not solely be involved with adverse reactions 3a. Del sætningen i to, byt det fokuserende biord ud med only, og erstat involve med et bedre udsagnsord.

 

Hvad kan du gøre?

Placer biord og biled, der angiver måde, sted og tid i periferien af sætningen; og placer led der angiver hyppighed foran udsagnsordet.

Øvelse:

1. Står only korrekt? Those who inherit this gene from one parent only enjoys a significant degree of protection against falciparum malaria. 1a. Flyt evt. only til en anden position i sætningen.

2. Står only korrekt? The respondents are likely to only answer the questions they understand. 2a. Flyt evt. only til en anden position i sætningen.

3.Understreg biordene. The fact that histamine release can be related to particular surgical events emphasises that the anaesthetic agent may not solely be involved with adverse reactions 3a. Del sætningen i to, byt det fokuserende biord ud med only, og erstat involve med et bedre udsagnsord.

Svarmuligheder:

1. Nej. 1a.Those who inherit this gene from only one parent enjoys a significant degree of protection against falciparum malaria.

2. Nej. 2a. The respondents are likely to answer only the questions they understand.

3. The fact that histamine release can be related to particular surgical events emphasises that the anaesthetic agent may not solely be involved with adverse reactions. 3a. Anaesthetic agents may not be the only cause of adverse reactions; particular surgical events can also cause the release of histamine