Navneord eller udsagnsord – Hvad er bedst?

I teknisk og videnskabeligt sprog bruger man ofte navneord, særligt i de beskrivende sekvenser – fx. en videnskabelig artikels materiale- og metodeafsnit. Men ifm. navenord, der angiver en handling, er det ikke altid en fordel, fordi man på den måde let kommer til at “skjule” hvem, der udfører handlningen.

Undgå derfor navneord, hvor du kan sige tingene mere tydeligt med udsagnsord. Bruger du udsagnsord i aktiv form, er det ofte lettere at forstå teksten, fordi det er klart, hvem der gør hvad. Dårligt: Measurement of concentrations was made by ELISA. Godt: Concentrations were measured by ELISA. Et andet eksempel. Dårligt: Analysis of the prefrontal cortex demonstrates the patient’s inadequate emotional and behavioural regulation. Godt: We analysed the patient’s prefrontal cortex and discovered that he was unable to adequately regulate his emotions and behaviour.

I videnskabelig skrivestil bruger man tit navneord i stedet for udsagnsord, fordi det opfattes som den objektive og videnskabelige stil. Det er også fint at bruge navneord, men undgå det i de vendinger, hvor udsagnsordet alligevel er nødvendigt – for eksempel to conduct research = to research; to make an analysis = to analyse.

Hvad kan du gøre? Prøv at understrege navneordene i en tekst, du har skrevet. Overvej om nogle af navneordene kan erstattes af udsagnsord i aktiv form.

Øvelse

1. Find og understreg navneordet, der udtrykker handling. Randomisation was performed by drawing lots between patients. 1a) Udtryk nu handlingen i et udsagnsord i aktiv form. 1b) Prøv nu at sige det samme, men med et udsagnsord i passiv form. 

2. Find og understreg navneordet, der udtrykker handlingen. After insertion of the microsensor element, the instrument was calibrated. 2a) Udtryk nu handlingen i et udsagnsord i passiv

Svarmuligheder: 

1a) We randomised the patients by drawing lots between them. 1b) The patients were randomised by drawing lots between them. 2) After insertion of the microsensor element, the instrument was calibrated. 2a) After the microsensor element was inserted, the instrument was calibrated