Komma mellem sideordnede led

Kort og godt

Sæt komma mellem sideordnede men ikke mellem rangordnede sidestillede led, fx tillægsord.

Mere udførligt

På engelsk sætter man komma mellem sidestillede led, fx tillægsord, der giver lignende information (fx The patient was a strong, heavy-set man). Man sætter ikke komma mellem tillægsord, der fortæller forskellige ting (fx holdning, farve, form, alder, materiale m.v.). Et eksempel: The patient was a handsome, smart-looking 54-year-old man. I eksemplet er handsome og smart-looking sidestillede tillægsord, der udtrykker en holdning, så de adskilles med komma. Men 54-year-old er et ikke-subjektivt (dvs. faktuelt) tillægsord, så derfor skal der ikke være komma mellem smart-looking og 54-year-old.

På engelsk sætter man også komma mellem leddene i en opremsning ligesom som på dansk. Modsat på dansk kan man dog vælge at sætte et komma foran ”og” til slut i opremsningen. Det gør man altid på amerikansk engelsk men kun på britisk engelsk, hvis der er risiko for, at man forstår de sidste to led som et samlet led. Et eksempel: US engelsk: The operating theatre was filled with trays, lamps, and surgical equipment. I dette eksempel er det klart, at der er tale om tre led, så derfor vil man i britisk engelsk ikke sætte komma før and: The operating theatre was filled with trays, lamps and surgical equipment. Det vil man til gengæld i britisk engelsk i følgende eksempel: The committees requiring new members include occupational safety, finance, promotion and tenure, and strategic planning, fordi promotion and tenure er et samlet led, der ikke har noget med strategic planning at gøre.

Hvad kan du gøre?

Hvis du er i tvivl, så understreg de sideordnede led. Overvej dernæst om de indeholder den samme slags information. Gør de det, sættes der komma imellem leddene og før and, der kommer før det sidste sidestillede led i US engelsk men ikke i UK engelsk. Altså med mindre der er risiko for at misforstå sætningen.

Øvelse

1. Find de sideordnede led. Twenty-eight formalin fixed paraffin embedded (FFPE) primary melanomas were used in this study. 1a. Giver leddene samme slags information? 1b. Indsæt om nødvendigt sideordningskomma.

2. Find de sideordnede led. Unabsorbable, synthetic meshes are associated with a risk of intestinal fistulas as well as susceptibility to infection. 2a.Giver leddene samme slags information? 2b. Indsæt om nødvendigt sideordningskomma.

3.Understreg de sideordnede led. 3a. Ret eventuelle kommafejl. Treatment consisted of exercises, appropriate drugs, avoiding fatty foods, and alcohol

Svarmuligheder.

1a. Ja, der er tale om sideordnede tillægsord med samme slags information 1b.Twenty-eight formalin–fixed, paraffin-embedded (FFPE) primary melanomas were used in this study.

2a. Nej, der er ikke tale om sideordnede tillægsord; et angiver kvalitet, det andet materiale. 2b. Unabsorbable synthetic meshes are associated with a risk of intestinal fistulas as well as susceptibility to infection.

3. Treatment consisted of exercises, appropriate drugs, avoiding fatty foods, and alcohol. 3a. Treatment consisted of exercises, appropriate drugs, and avoiding fatty foods and alcohol