Forholdsordsled bliver grundled i aktiv sætning

I dansk bruger vi mange forholdsordsled. I videnskabeligt engelsk kan vi ofte med fordel gøre led, der styres af forholdsord, til grundled i en aktiv sætning for at få en ”mere engelsk” sætningskonstruktion.  Dårligt: According to this view, it is assumed that X may happen Godt: This view assumes that X may happen.

Et forholdsordsled består af et forholdsord, der styrer et tilhørende led (fx et navneord), og forholdsord og styrelse opfattes som en samlet meningsenhed. I sætningen Efter denne opfattelse er efter forholdsordet, og styrelsen er denne opfattelse. Hvis du omskriver forholdsordsleddet, så det led, der styres af forholdsordet, bliver grundled i en aktiv sætning, lyder din sætning ”mere engelsk”. Dårligt: There is a conventional wisdom according to which it is assumed that a wait-and-see approach is best. Godt: There is a conventional wisdom that assumes that a wait-and-see approach is best.

Men sætningen kan skam blive endnu bedre, hvis du sletter det foreløbige grundled. Bedst: Conventional wisdom assumes that a wait-and-see approach is best. Et andet eksempel: Dårligt: Drug X had also been entered on the list of prohibited medicines. Godt: Drug X had entered the list of prohibited medicines.

Hvad kan du gøre? Find forholdsordsled og overvej, om det led, der styres af forholdsordet, med fordel kan gøres til grundled i en aktiv sætning.

Øvelse. 1. Understreg det led, der står efter forholdsordet. According to recent evidence, the effect of X on Y is considered doubtful. 1a. Gør dette led til grundled i omskrevet sætning. 2. Understreg det led, der står efter forholdsordet. Based on medical evaluation, the patient was deemed unfit for work. 2a. Gør dette led til grundled i omskrevet sætning. 3. Understreg det led, der står efter forholdsordet. The head physician said that at the conference it would be discussed how to treat the patient. 3a. Gør dette led til grundled i omskrevet sætning

Svarmuligheder: 1. According to recent evidence, the effect of X on Y is considered doubtful. 1a. Recent evidence considers the effect of X on Y doubtful. 2. Based on medical evaluation, the patient was deemed unfit for work. 2a. Medical evaluation deemed the patient unfit for work. 3. The head physician said that at the conference it would be discussed how to treat the patient. 3a. The head physician said that the conference would discuss how to treat the patient. Gør led, der styres af forholdsord, til grundled i aktiv sætning. Dårligt: According to this view, it is assumed that X may happen Godt: This view assumes that X may happen.