Brug færre it is / there are i videnskabelig stil

I videnskabelig stil er der i modsætning til i uformel stil og mundtligt sprog færre foreløbige grundled som pladsholdere for det egentlige grundled.

Sørg derfor for, at der kun er få foreløbige grundled – dvs. vendinger med it is og there are. Dårligt: In patient treated with NSAIDs, there was a much earlier onset of pain relief. Godt: In patients treated with NSAIDS, onset of pain was much earlier.

Teksten er lettere at læse, hvis du går ”direkte til sagen”. I det næste to eksempler er de foreløbige grundled understreget.  Dårligt: Eksempel 1:  It is known that oestrogen is a steroid hormone. Eksempel 2: It is possible that neutrohils can contribute to other kinds of passive protection. Godt: Eksempel 1: Oestrogen is a steroid hormone. Eksempel 2: Neutrophils can possibly contribute to other aspects of passive protection.

Nogle gange er foreløbigt grundled OK, men det bruges ikke nær så ofte på engelsk som på dansk.

Hvad kan du gøre? Prøv at lede efter steder i din tekst, hvor du skriver it is eller there are. Se om ikke sætningen lige så godt kunne starte med det egentlige grundled!

Øvelse

1. Find og understreg foreløbigt grundled: There are a very limited number of studies on the recurrence risk of CA and ASD. 1a) Lav sætningen om, så du undgår foreløbigt grundled

2. Find og understreg de foreløbige grundled: There is a social inequality in the prognosis of diabetes, but it is unclear whether there is inequality in use of general practice among persons with diabetes.  2a) Lav sætningen om, så du undgår de foreløbige grundled

Svarmuligheder

1) There are a very limited number of studies on the recurrence risk of CA and ASD. 1a) Only few studies have explored the recurrence risk of CA and ASD.

2) There is a social inequality in the prognosis of diabetes, but it is unclear whether there is inequality in use of general practice among persons with diabetes. 2a) The social inequality gradient in the prognosis of diabetes is well-established, but we do not whether this inequality gradient also exists in the use of general practice among persons with diabetes.