Brug respectively med respekt

Det engelske respectively bruges ikke helt på samme måde som det danske ord “henholdsvis”, selv om det betyder det samme. Brug kun respectively i engelsk, hvis der er to serier af led, hvor et led i den ene serie passer med et bestemt led i den anden serie. Dårligt: Incubation times were 2h, 4, and 6h, respectively, in the three experiments. Godt: Incubation times for experiments 1, 2, and 3 were 2h, 4h, and 6h, respectively. Selv om respectively bruges til at sammenkoble led i serier som i dette eksempel: Oxygen, nitrogen and hydrogen flows were set at 80, 6, and 3 mL/min, respectively, så er det ofte lettere at læse sætningen, hvis man undgår at bruge respecively.

Du undgår at bruge respectively ved at stille de led ved siden af hinanden, som hører sammen. Dårligt: Side effect rates for the low dose and the high dose were below 15% and 25%, repectively. Godt: Side effect rates were below 15% for the low dose and below 25% for the high dose. Med respectively tvinges man til at genlæse sætningen for at se, hvilke led der hører sammen.

Mange ikke-engelske læsere er desuden ikke helt klar over ordets betydning. Man sparer ganske vist undertiden et ord eller to med respectively, men omkostningen er næsten altid, at sætningen bliver vanskeligere at læse! Husk i øvrigt at sætte komma før respectively, hvis du bruger det.

Hvad kan du gøre?  

Søg i din tekst efter respectively. Overvej om det ikke vil være lettere for din læser, hvis den omskrives, så de led, der hører sammen, står sammen – også selv om det så “koster” et par ord ekstra.

Øvelse

1. Overvej om ikke respectively kan undværes: The incidence of herpes simplex fell by 17.2%, 27.3% and 55.2% in subjects immunised with 10 μg, 15.5 μg, and 35 μg antigen, respectively. Prøv at omformulere sætningen uden respectively

2. Overvej om ikke respectively kan undværes: The trial subjects exhibited an apparent dose response to the treatment with responder rates of 17%, 40%, and 61% after treatment with placebo, 100 mg, and 600 m, respectively. Prøv at omformulere sætningen uden respectively

Svarmuligheder

1. Respectively kan undværes: The incidence of herpes simplex fell by 17.2% at 10 μg antigen, 27.3% at 15.5 μg antigen, and 55.2% at 35 μg antigen.

2. Respectively kan undværes: The trial subjects exhibited an apparent dose response to the treatment with responder rates of 17% for placebo, 40% at 100 mg and 61% at 600 mg.