Decimaltal og tusindtalseparator

På dansk deler man tusinder med punktum og decimaler med komma. I engelsk er det lige omvendt!

Dansk: Patienternes gennemsnitsalder var 42,3 år, og der blev i alt inkluderet 2.465 patienter.

Engelsk: The patients’ mean age was 42.3 years, and a total of 2,465 patients were included.

Skriver man på engelsk det samme, som man gør på dansk, så kan tallene let blive misforstået. Problemet opstår især i tabeller og figurer, hvis man ikke fra starten har slået engelsk stavning til.

Hvad kan du gøre? 

Slå engelsk stavekontrol til i hele manuskriptet og læs grundig korrektur på tabeller og figurer; især hvis du har haft andre til at lave dem!