Kendeord på dansk og engelsk 

Kort og godt

Dansk og engelsk bruger ofte kendeord forskelligt, særligt de bestemte kendeord.

Mere udførligt

I dansk har vi tre bestemte kendeord (den, det, de), mens man på engelsk kun har et (the). På dansk kan man give et navneord bestemt form ved at sætte kendeordet foran eller ved at sætte -en/-et efter det i ental og -ne i flertal (fx Et hospital; hospitalet/hospitalerne). De bestemte kendeord står foran navneord i bestemte situationer, fx når skriveren antager, at læseren allerede ved, hvad han der refereres til. Engelsk og dansk bruger kendeord på stort set samme måde, men der er også vigtige forskelle.

Vi bruger bestemt kendeord på dansk, men intet kendeord på engelsk i fire situationer. 1) Om generelle, abstrakte begreber (fx Intet kunne overlades til tilfældet). Her bruger man ubestemt form på engelsk (Nothing could be left to chance). Dårligt: The doctor assumed the responsibility for the patient’s treatment. Godt: The doctor assumed responsibility for the patient’s treatment. 2) Vi bruger også bestemt form i visse faste vendinger i dansk men ikke i engelsk (fx at miste herredømmet; to loose control), og (3) når der fokuseres på adfærd og funktion. Dårligt: The public reaction was mixed. Godt: Public reaction was mixed. 4) Endelig foretrækker vi bestemt artikel ved reference til en samlet gruppe (fx Tingene udviklede sig uheldigt), mens der ikke er bestemt artikel på engelsk (fx Matters took a disturbing turn).

Modsat bruges der ikke kenderord på dansk, men ubestemt kenderord på engelsk 1) ved omsagnsled (læge) til grundled (han) (fx Han er læge på afdelingen; He is a doctor at the department), 2) ved forholdsordsforbindelser (DK fx med undtagelse af), som på engelsk kombineres med of (With the exception of), og 3) og før genstandsled til forholdsord (fx Dårligt: She was in respirator for four hours).  Godt: She was in a respirator for four hours.

Hvad kan du gøre?

Brug generelt færre bestemte kendeord på engelsk end på dansk; undgå bestemt kendeord ved omtale af adfærd/funktion og om en gruppe; og husk ubestemt kendeord før omsagnsled til grundled.

Øvelse:

Overstreg det forkerte kendeord eller tilføj det rigtige kendeord i følgende eksempler:

1. She always follows the procedure when she is in the lab. 2. The interviewer lost the control over the interview and had to stop before planned. 3. The circumstances do not allow us to continue this experiment. 4. The GP is gatekeeper with regard to the patients’ referral to the specialist services and function as key health care coordinator outside the hospitals. 5. The patient was making progress, but then she suddenly lapsed into coma.

Svarmuligheder

1. She always follows the procedure when she is in the lab. 2. The interviewer lost the control over the interview and had to stop before planned. 3. The circumstances do not allow us to continue this experiment. 4. The GP is a gatekeeper with regard to the patients’ referral to the specialist services and function as a key health care coordinator outside the hospitals. 5. The patient was making progress, but then she suddenly lapsed into a coma