Aktiv eller passiv form – Hvad er bedst? 

Den passive stil er den traditionelle, objektive stil i videnskabelige artikler – den form “man” plejer at bruge. Men sproget udvikler sig løbende, og selv om passiv stadig bruges mest, vinder den aktive form terræn – særligt i amerikansk videnskabelig litteratur.

I aktiv form udfører sætningens grundled ‘aktivt’ handlingen (fx The doctor treats the patient). Fokus er altså på grundleddet (her The doctor) og ikke genstandsleddet (her the patient). I passiv form er fokus på genstandsleddet (fx The patient is treated by the doctor).

Om du bruger aktiv eller passiv i sætningen afhænger helt enkelt af, hvad du ønsker, der skal være sætningens fokus. Du kan ændre en aktiv sætning til en passiv sætning ved at 1) bytte rundt på grundled og genstandsled; 2) ændre den aktive sætnings udsagnsled til en form af to be + kort tillægsform (treats /is treated); 3) og evt. hægte den aktive sætnings grundled på sætningen med forholdsordet by.

Undertiden er grundleddet ikke til stede i den passive form. Her er en aktiv form: We tested independently derived cultures for resistance to X. Grundleddet (we) kan helt forsvinde. Se den passive form: lndependently derived cultures were tested for resistance to X.  Hvis den, der udfører handlingen, skal med, indsættes by us, og så lyder sætningen: lndependently derived cultures were tested for resistance to X by us.

Hvad skal du gøre?

Det er et stilistisk og et strategisk valg om du vil skrive i aktiv eller passiv form! Brug aktiv, når det er vigtigt at vise, hvem der gør hvad.

Brug passiv: 1) Hvis aktøren, der udfører handlingen, er ukendt, irrelevant eller indlysende (fx The first edition of Freud’s earliest writings was published in 1899). 2) Hvis handlingen er vigtigere end aktøren (fx The solution was heated to 60 degrees C for approximately 10 min and then allowed to cool). 3) Hvis genstandsleddet er sætningens vigtigste led (fx Carbohydrates are produced by green plants through a process of photosynthesis). 4) Og selvfølgelig, hvis du vil undgå at stå direkte til ansvar for et eller andet (fx The experiment could not be performed for various reasons) eller ikke bebrejde andre (fx This may not have been completely understood).

Øvelse

1. Undestreg de aktive og passive former: We here suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (DNA). This structure has novel features which are of biological interest. A structure of nucleic acid has already been proposed by others.

2. Understreg de aktive former: 1) We sampled the scores from the survey. 2) The lab technician removed the coating using alcohol     2a. Prøv nu at lave disse sætninger om til passiv.

3. Understreg aktive former: At 48 hours, we harvested cells from the cell culture dish and counted. We used a hemocytometer.   3a.Lav sætningen om til passiv:

Understreg de passive former: Cells were cultured for 48 hours in media modified with 78, 80, 90, and 110 ng/mL BMP. 4a. Lav passivformerne om til aktive former.

Svarmuligheder 

1. We here suggest (aktiv) a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (DNA). This structure has (aktiv) novel features which are of biological interest. A structure of nucleic acid has already been proposed (passiv) by others.

2.1. We sampled the scores from the survey.  2.1.a The scores from the survey were sampled by us. 2.2.The lab technician removed the coating using alcohol. 2.2.a. The coating was removed with alcohol by the lab technician.

3.At 48 hours, we harvested cells from the cell culture dish and counted. We used a hemocytometer. 3a. Cells were harvested from the culture dish at 48 hours and counted using a hemocytometer

4. Cells were cultured for 48 hours in media modified with 78, 80, 90, and 110 ng/mL BMP. 4a. During the procedure, we cultured the cells for 48 hours in media that we modified with 78, 80, 90, and 110 ng/mL BMP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod »

Morten Pilegaard
Ejer af Vidkom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.